الکتروموتور چینی

فروش انواع الکتروموتور های ساخت چین در توان های مختلف با قیمت مناسب در سراسر کشور.

الکتروموتور های چینی فوق جهت بکارگیری در مصارفی از جمله گیربکس صنعتی بازدهی خوبی را دارا می باشد. و به علت مقاومت پوسته چدنی تحمل وزن گیربکس را دارد.

الکتروموتورهای سه فاز ساخت چین

برای اطلاع از بروز بودن قیمت ها با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۲۳۹۴۹۹۲

توان Pole2 Pole 4 Pole 5
KWHP
۰.۷۵۱۱,۴۲۵,۰۰۰۱,۴۹۰,۰۰۰۱,۸۸۴,۰۰۰
۱.۱۱.۵۱,۵۳۰,۰۰۰۱,۶۵۳,۰۰۰۲,۲۲۶,۰۰۰
۱.۵۲۱,۹۷۷,۰۰۰۲,۱۲۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰
۲.۲۳۲,۱۲۷,۰۰۰۲,۷۶۳,۰۰۰۳,۳۲۲,۰۰۰
۳۴۲,۹۴۰,۰۰۰۳,۰۹۰,۰۰۰۴,۵۵۹,۰۰۰
۴۵.۵۳,۴۰۰,۰۰۰۳,۷۷۰,۰۰۰۵,۱۹۷,۰۰۰
۵.۵۷.۵۵,۰۱۲,۰۰۰۵,۰۵۰,۰۰۰۵,۹۸۳,۰۰۰
۷.۵۱۰۵,۴۷۴,۰۰۰۵,۹۱۰,۰۰۰۸,۳۹۰,۰۰۰
۱۱۱۵۸,۹۹۰,۰۰۰۹,۲۷۰,۰۰۰۹,۹۱۴,۰۰۰
۱۵۲۰۱۰,۰۹۰,۰۰۰۱۰,۷۵۰,۰۰۰۱۳,۴۹۵,۰۰۰
۱۸.۵۲۵۱۱,۲۸۰,۰۰۰۱۳,۱۷۰,۰۰۰۱۶,۲۷۴,۰۰۰
۲۲۳۰۱۴,۲۵۰,۰۰۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰۱۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۱۹,۴۰۰,۰۰۰۱۹,۷۱۰,۰۰۰۲۴,۹۱۰,۰۰۰
۳۷۵۰۲۱,۲۲۰,۰۰۰۲۴,۱۵۰,۰۰۰۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۴۵۶۰۲۴,۰۴۰,۰۰۰۲۷,۱۰۰,۰۰۰۴۱,۶۴۰,۰۰۰
۵۵۷۵۳۲,۲۰۰,۰۰۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰۴۴,۷۷۰,۰۰۰
۷۵۱۰۰۴۲,۲۸۰,۰۰۰۴۹,۷۶۰,۰۰۰۸۰,۶۴۰,۰۰۰
۹۰۱۲۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰۵۰,۶۰۰,۰۰۰۹۱,۵۱۰,۰۰۰
۱۱۰۱۵۰۸۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۳۲۱۷۵۹۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۲۰۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۲۷۵۱۱۲,۱۱۰,۰۰۰

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا سفارش الکتروموتور با ما تماس بگیرید.

تماس با ما