تعمیر انواع گیربکس های:

  • دورمتغیر
  • شافت مستقیم
  • گیربکس روسی
  • گیربکس خورشیدی
  • گیربکس حلزونی
  • و…

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

اطلاعات تماس با ایرانمهر گیربکس