تعمیر گیربکس صنعتی

تعمیر انواع گیربکس های صنعتی، طراحی و ساخت قطعات گیربکس های خاص، تمامی قطعات (چرخ دنده، بلبرینگ، کاسه نمد، شفت و…) انواع گیربکس های صعتی موجود می باشد.

  • تعمیر انواع گیربکس دور متغیر
  • تعمیر انواع گیربکس شافت مستقیم
  • تعمیر انواع گیربکس آویز
  • تعمیر انواع گیربکس روسی
  • تعمیر انواع گیربکس خورشیدی
  • تعمیر انواع گیربکس حلزونی
  • تعمیر انواع گیربکس معادن
  • تعمیر انواع گیربکس SN
  • تعمیر انواع گیربکس هالوشفت