الکتروموتور چینی

فروش انواع الکتروموتور های ساخت چین در توان های مختلف با قیمت مناسب در سراسر کشور.

الکتروموتور های چینی فوق جهت بکارگیری در مصارفی از جمله گیربکس صنعتی بازدهی خوبی را دارا می باشد. و به علت مقاومت پوسته چدنی تحمل وزن گیربکس را دارد.

الکتروموتورهای سه فاز ساخت چین

برای اطلاع از بروز بودن قیمت ها با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۲۳۹۴۹۹۲

توان  Pole2  Pole 4  Pole 5
KW HP
۰.۷۵ ۱ ۱,۴۲۵,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۸۸۴,۰۰۰
۱.۱ ۱.۵ ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۶۵۳,۰۰۰ ۲,۲۲۶,۰۰۰
۱.۵ ۲ ۱,۹۷۷,۰۰۰ ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰
۲.۲ ۳ ۲,۱۲۷,۰۰۰ ۲,۷۶۳,۰۰۰ ۳,۳۲۲,۰۰۰
۳ ۴ ۲,۹۴۰,۰۰۰ ۳,۰۹۰,۰۰۰ ۴,۵۵۹,۰۰۰
۴ ۵.۵ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۷۷۰,۰۰۰ ۵,۱۹۷,۰۰۰
۵.۵ ۷.۵ ۵,۰۱۲,۰۰۰ ۵,۰۵۰,۰۰۰ ۵,۹۸۳,۰۰۰
۷.۵ ۱۰ ۵,۴۷۴,۰۰۰ ۵,۹۱۰,۰۰۰ ۸,۳۹۰,۰۰۰
۱۱ ۱۵ ۸,۹۹۰,۰۰۰ ۹,۲۷۰,۰۰۰ ۹,۹۱۴,۰۰۰
۱۵ ۲۰ ۱۰,۰۹۰,۰۰۰ ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ ۱۳,۴۹۵,۰۰۰
۱۸.۵ ۲۵ ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱۳,۱۷۰,۰۰۰ ۱۶,۲۷۴,۰۰۰
۲۲ ۳۰ ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۰ ۴۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۱۹,۷۱۰,۰۰۰ ۲۴,۹۱۰,۰۰۰
۳۷ ۵۰ ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ ۲۴,۱۵۰,۰۰۰ ۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۴۵ ۶۰ ۲۴,۰۴۰,۰۰۰ ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۶۴۰,۰۰۰
۵۵ ۷۵ ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴,۷۷۰,۰۰۰
۷۵ ۱۰۰ ۴۲,۲۸۰,۰۰۰ ۴۹,۷۶۰,۰۰۰ ۸۰,۶۴۰,۰۰۰
۹۰ ۱۲۵ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ ۹۱,۵۱۰,۰۰۰
۱۱۰ ۱۵۰ ۸۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۳۲ ۱۷۵ ۹۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰ ۲۲۰ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰ ۲۷۵ ۱۱۲,۱۱۰,۰۰۰

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا سفارش الکتروموتور با ما تماس بگیرید.